Satsing på skolen med større klasser?

Utdanningsministeren går inn for at det skal åpnes for større klasser i skolene, og tror ikke dette vil møte motstand.