Er redd lagånda skal forsvinne

Kristen Skjeldal meiner ein må vere på vakt når fleire i det norske langrennsmiljøet går eigne vegar i jakta på prestasjonar.