Driver staten «tyveri» overfor pensjonistene?

Fra 1 mars 2001 kom jeg inn under folketrygdordningen. Sammen med orientering om overgang fra statspensjon til samordnet folketrygd og statspensjon, fulgte det med beregningsmåter for utregning av pensjon, dens størrelse, ankemuligheter etc, skriver pensjonert major Odd Selle.