Det finst eit håp!

Eg har merka meg den uendelege debatten rundt helvete. Kvifor er vi alltid så opptekne med det negative.