Investerer i en vakrere og sunnere by

Milliardinvesteringer i renere drikkevann går mot slutten, men ennå lekker ledningsnettet som en sil. Arbeidene med forskjønnelse av byrom fortsetter. Endelig skal det visst skje noe på Festplassen.