Hjemløse med et pennestrøk

I det siste er det gjennom innlegg og artikler i dagspressen kommet til uttrykk hva eldre mennesker er utsatt for i våre institusjoner, det være seg kjøkkenreform - behandling og ikke minst flytting (jfr. Rosehagen bofellesskap).