Ektepar må i fengsel

Et ektepar fra Sunnhordland har i Gulating lagmannsrett fått skjerpet straffen herredsretten ga dem for trygdesvindel.