Storm i et melkeglass?

Melkekrigen i Bergen har stilnet av. Det er tid for oppsummering. For undertegnede – som har vært midt oppe i «krigshandlingene» – har det vært en interessant opplevelse, ikke minst å oppleve den kreativitet enkelte av aktørene har lagt for dagen.