- Skulle ideelt sett vært oversprøytet

Fløyfjellstunnelen regnes fortsatt ikke som brannsikker nok. Det pågående sikringsarbeidet skal være ferdig første halvår 2004.