Plast, påstander og miljø

I en artikkel i BT 12. november kommer informasjonssjef i BIR, Kjersti Kildahl, med en rekke påstander rundt materialgjenvinning av plast. De fleste av disse er feil.