Verdisvik av norske idealer

Som amerikansk jøde har jeg vært imponert over norske humanistiske, fredsfremmende tiltak i stedet for vold og krig. Men markeringen av Krystallnatten og Olav Kobbeltveits forsvar av denne fyller meg med skam.