Advarsel mot livet?

Opplysningen mot røyking har etter hvert strukket seg til advarsler på røykepakkene, som enhver skulle ha mulighet til å få med seg.