Savner mannen skrekkelig

På tredje året lever Mimmi Haugsdal (83) og ektemannen Leif (96) fra hverandre. Mimmi venter fremdeles på sykehjemsplass.