Ytterst positivt om Sellafield

Onsdag kunngjorde den britiske miljøvernministeren sin avgjørelse når det gjelder det britiske miljøvernbyråets anbefaling av fremtidige utslipp av technetium-99.