Legger ned akutt- og fødeavdelinger

Årets "julegave" fra Helse Vest til befolkningen på Vestlandet er nedleggelser og flytting av akuttavdelinger og fødestuer.