NRK 1 oppfordrer til hærverk

Hva tenker ledelsen i NRK på når de for å få folk til å se på et program gjør følgende: De reklamerer på NRK for Herreavdelingen med at når et par setter seg inn i bilen for å kjøre, står en voksen mann og riper opp hele bilens side med en skarp gjenstand. Deretter kommer det som skal være reklamen: «Gjør en rampestrek om dagen.»