Fest i Fjaler - flaut i Oslo!

Regjeringa vil stengja Røde Kors internasjonale gymnas i Fjaler!