Folkvord og fremkommeligheten

I sitt leserbrev i BT 27.01. setter stortingsrepresentant Gard Folkvord fra Arbeiderpartiet søkelyset på det dårlige kollektivtilbudet i Bergen. Det er vel og bra. Men han påstår at kapasitetsøkning i veisystemet er god kollektivpolitikk, fordi det vil bedre framkommeligheten for bussene. Det er en myte som må avlives.