Svensk datagründer til Voss

Per Strandberg frå Ronneby i Sverige har etablert bedrifta Rendaxa Software i "SAIL-porten" på Tvildemoen.