Visen om Krohnegården

«Visen» om Krohnegården har så langt hatt mange vers. Bergen bystyre skal 15. januar i år behandle innstillingen fra Komité for oppvekst, kultur og idrett om å utgreie flere alternativer i Fyllingsdalen. Om dette blir siste vers på visen gjenstår å se.