Borgerlig konfirmasjon og navnefest

En viktig egenskap i bevaringen av det sosiale fellesskap er å passe på at ingen gjør noe jeg selv ikke ville gjort.