Legaliser sprøyterom!

Regjeringen er kommet frem til at lovendringer må til for å tillate forsøk med sprøyterom i kommuner som ønsker det, men vil ikke selv fremme slike lovendringer.