Flytt filialklassane frå Dale til Voss!

Det skal takast avgjerd den 22. mai i saka om vidaregåande skule sine filialklassar på Dale. Dette er opplysningar politikarane bør tenke over: