Åsne Seierstad og den kollektive dumskap

Åsne Seierstad har misbrukt ein grenselaus gjestfridom hos ein familie i eit av verdas mest utarma og terroriserte land, til ståande ovasjonar frå bokbransje, media, prisutdelarar og publikum i Norge.