Arbeid til alle jobb nummer 1!

102.000 mennesker er nå helt arbeidsledige i dette landet. Dette er dramatisk og en fullstendig fallitt for regjeringens sysselsettingspolitikk.