Hva er det de vil?

Gunnar Strand fremmer i BA den 9.9.03 under overskriften «Hva er det de vil?», et utsagn om at ofre for omsorgssvikten på kommunale barnehjem i perioden 1954-80 bør godta den erstatningsordningen som Bergen kommune vil opprette.