Seilingsled for Bergen nå

Den aktivitet som Morten Kinn i det siste har nedlagt i håp om å forhindre at vilkår nr. 1 i byggetillatelsen for Askøybrua omsider blir innfridd, tydeliggjør at det åpenbart er blitt en besettelse for ham å få forhindret at Bergen får gjenopprettet sin historiske status som åpen og fullt tilgjengelig havneby for trafikken på de syv verdenshav.