Staten tar hovedregningen

Staten tar hovedtyngden av slokkekostnaden for de mange lyng- og skogbrannene i det siste. Men kommunene slipper ikke unna.