Haukeli er raskest

Jeg viser til Hans E. Seims innlegg i Bergens Tidende 31. mars.