Bidrag - til barnet

Barnebidrag - smak på ordet. Bidrag til barnet, bidra til at barnet har det trygt og godt.