Bedehusbarnehagen Blåklokka

Bønnemøte onsdag kveld. Viltre smårollinger torsdag morgen. Bedehus og barnehage i samme hus. Men hvorfor skyver mannen på veggen den stakkars sauen utfor skrenten?