Bruk makta!

Etter at staten overtok ansvaret for sjukehusdrifta og omorganiserte til helseforetak, støtta av Ap, H, og Frp, har framlegga om nedlegging, omorganisering og kapasitetsreduksjon komme ut frå dei lukka rom i foretaka.