Kaarbøs skatteforvirring

Reidar Kaarbø kommer i BT 7. august med en rekke løse påstander om Høyres skattepolitikk som ikke kan få stå uimotsagt.