Får pålegg om å opne helseforetaka

Helse Vest og dei tre andre regionale helseforetaka som har halde styremøte bak stengde dører, må nå opne dørene. Det har helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) bestemt.