Hev blikket!

Det ropes høyt om dagen og muligens med rette. Graving av store hull, omlegging av biltrafikk og mangel på parkeringsplasser i sentrum setter politikere og kjøpmenn opp mot hverandre.