Regjeringen styrker de svakeste

Reidar Kaarbø går til et kraftig angrep på Høyre og regjeringen i BT 12. februar, og kritiserer regjeringen for i budsjettforliket å fjerne feriepengene for dem som mottar arbeidsledighetstrygd.