Synsing eller fakta om skolen?

Henning Warloe (H) kommer i Bergens Tidende 01.02.03 med sterke påstander mot både politisk redaktør i BT og byrådet i Bergen for deres oppfatning av offentliggjøringen av karakterene fra grunnskolen.