Går med Norge som med Finland

Dersom vi går inn i EU, er det er all grunn til å tru at det vil gå med norsk jordbruk som det har gått i Finland etter 1994.