Selvsagt skal Grieg selge Bergen

I et innlegg i BT 12. juli stiller leder Kari Hop Skiftesvik i Troldhaugens Venner seg undrende til en uttalelse jeg skal ha kommet med om at Bryggen og Grieg ikke lenger selger Bergen i utlandet.