Skogen på Byfjellene

I forbindelse med artikkelen "Skogen på Byfjellene må hogges" I BT av 9 juli i år vises et stort bilde av gammel granskog på Fløyen.