Et nytt EU?

EUs forestående utvidelse brukes av ja-siden til en nylansering av den europeiske union.