- Mamma, men det er jo bare brus!

Utsagnet kommer fra en 8-åring på handletur sammen med mamma i en av Bergens dagligvareforretninger og dette barnets konklusjon, burde bli oss til mer enn bare ettertanke!