Hvorfor bybane?

Tidligere kommunalråd for byutvikling Roald Stigum Olsen kaster i et avisinnlegg ut en rekke påstander om bybanen. Beregninger viser at vi fram mot 2015 vil få en trafikkvekst på mellom 30 og 100 prosent langs delstrekninger sørover fra sentrum.