For eller imot hydrogen?

"Siv.ing.-student Eyvind T. Fredriksen synes jeg er for kritisk til hydrogen," skriver dr.ing. Erling Holden ved Vestlandsforsking i Sogndal.