Meir bompengar på Vestlandet

Kyststamvegen vert aldri ferdig utan bompengar. Bilistane på heile Vestlandet må finna seg i å bla opp til siste vegmeter er asfaltert.