Årsakene til sykefravær

I Ursin og Eriksens kronikk i Bergens Tidende 5.11. kan vi lese at skjelett-/muskelsmerter ofte kan knyttes til livsstil og psykososiale forhold.