«Snakke om høyhus?»

Hvilken agenda har BTs kulturside med dette spørsmålet?