Fitjar i eige hus

Med det nye kultur- og idrettsbygget håpar Fitjar å stoppa eksporten av barn og unge på fritida. I går blei nyehallen innvia.