Friele-høyden?

– Man må være villig til å yte, og ikke bare kreve. Fortalte den søkkrike kaffekolonisten Herman Friele jr.