Kunnskap koster!

Førsteklasses universiteter, høyskoler og grunnforskning er bærende for landets fremtid. Å bygge sterke kunnskapsmiljøer må være en nasjonal strategi. Da er ikke en defensiv sparepolitikk for høyere utdanning god nok.